• Randi Mydland

Skapte egne jobber

Tre unge damer var lystne på nye utfordringer, og bygda hadde bruk for både håndverkere og flere forretninger.