Riksantikvaren beklager telefonsamtale

Fylkesutvalget satser på Sogndalstrand. Riksantikvaren ville at politikerne skulle ombestemme seg og velge Utsira. Det får fylkesordføreren til å si at riksantikvaren er «en stat i staten».