Sykehuset bestiller da Vinci-robot

Stavanger Universitetssjukehus beklager at saksbehandlingen har tatt nesten ett år. «Sykehuset i våre hender» betaler utstyret.