• Slik systemet er i Stavanger kommune i dag, låser universalnøkkelen opp bokser på utsiden av boligene hjemmesykepleien besøker. Disse boksene inneholder nøkkelen til den aktuelle boligen.

Hverdagen kan bli nøkkelfri