Tide kuttar gamle namne-tradisjonar

Kjende og kjære ferjenamn som «Rennesøy», «Sjernarøy» og «Høgsfjord» blir kutta ut når Tide-flåten skal fornyast. Hurtigbåtnamna får same lagnad. Alle namn skal begynna med Tide heretter.