• Lars Nessa/klatring.no

Isras grunnen til K2-ulykken

Rapporten om hva som egentlig skjedde på K2 da klatrer Rolf Bae omkom i et isras i august, er nå klar.