• Fredrik Refvem

– Han er en kald, kynisk og skruppelløs person

En enstemmig Stavanger tingrett dømte Mirza Ghulam Hussain (57) for forsettlig drap, likskjending og seksuelle overgrep mot en mindreårig gutt.