Ferjestans kan true turisttrafikken

Færre turister til Rogaland og Lysefjorden kan bli en realitet hvis eneste vei til fjordene blir gjennom de undersjøiske Ryfast-tunnelene.