• Grafikk: Egil Schmidt/Jeppesen

Intet Ryfast uten Espedal-Frafjord

Gjesdal-ordfører Olaug V. Bollestad (KrF) tar opp kampen for å få tunnelen Espedal-Frafjord inn igjen i Ryfast-pakken.