Uavklart om biskop Baaslands stilling

Ett døgn etter at Gulating lagmannsrett forkastet Ernst Baaslands anke i konkurssaken, er det fortsatt uavklart om Baasland vil eller kan fortsette i sin stilling som biskop i Stavanger bispedømme.