• Heidi Hjorteland Wigestrand

Smelteverket permitterer

Avbestillingane på mangan tikkar inn. Dei rundt 200 tilsette ved Eramet Norway sitt smelteverk i Sauda fekk torsdag vita at ein vil redusera produksjonskapasiteten med 50 prosent frå nyttår.