Stavanger vil ha med Rennesøy

Rennesøy inviteres med på laget når Stavanger skal utrede ny kommunestruktur på Nord-Jæren.