- Haukeland bryter avtalen

Fram til sommeren må nevrokirurgisk avdeling ved SUS basere seg på vikarer fra Sverige for å ha nok leger. Haukeland Sykehus har ikke sendt leger, til tross for at det var avtalen.