«Driften er faglig forsvarlig»

— Kommunene og fastlegene deler ansvaret for at LAR-pasientene får skikkelig behandling, sier leder i Rogaland Legeforening, Ivar Halvorsen.