• Knut S. Vindfalllet

Krever 21 års fengsel

Aktor krever lovens strengeste straff for Mirza Ghulam Hussain (58).