• Tommy Ellingsen

Vekstbransje å sortere søppel

Amdal Container Utleie vil bygge sorteringsanlegg for avfall like ved Metro Lekeland på Forus.