• Heidi Hjorteland Wigestrand

Ungdommar blir flytta på, dei eldre får bli

Eit samrøystes formannskap i Suldal går inn for å endra skuletrukturen, men å berga Jelsa bu-og omsorgsenter på Jelsa.