101-årig bank

Hjelmeland Sparebank er snart 102 år. Banken har tre ganger flere kunder enn Hjelmeland kommune har innbyggere.