Prøveordning med hjerneoperasjoner

Ellen Solheim tror helse-statsråd Sylvia Brustad vil stå ved sitt løfte om et nevrokirurgisk akuttilbud i Stavanger.