• Anders Minge

Viking-jobben gir livet mening

Nav i Stavanger bruker 14 millioner kroner i år for å få folk med psykiske lidelser i jobb.