• Slik tenkte veiplanleggerne seg ny Eiganestunnel, ny E39 ved Tasta/Smiene og ny inngang til Byhaugtunnelen med gangbru og rundkjøring. Asgeir Lode

Jubel for tunnelnekt på Tasta

Fylkesmannen har opphevet Stavanger kommunes vedtatte reguleringsplan for E39 Eiganestunnelen. Tunnelgruppa på Tasta mener vedtaket får følger for Ryfast-prosjektet.