Delt Høyesterett løslot ikke voldtektssiktet

Høyesterett delte seg da den behandlet en sak om en voldtektssiktet asylsøker som ikke ville sitte i varetekt. Forsvareren hans er tilfreds.