Bare oppover herfra

Arbeidet med Sandnes— portens grunnvoll har startet, et par etasjer under gågateplan.