Tinglysing tok ni måneder

Etter at tinglysingen ble sentralisert til Hønefoss, har saks-gangen gått tregere. Jan Erling Fossdal måtte vente på svar i ni måneder.