• Jan Tore Glenjen

Stavanger-møte gir råd til Nordisk Råd

15 medlemmer av Nordisk Råds velferdsutvalg fikk i går høre hvordan Stavanger behandler unge med begynnende rusproblemer.