– Overraskande høg tomtepris

Hå kommune er ikkje i tvil om at det er Risa som skal betala prisen på 350 kroner for siste rest av Risa-tomta.