«Ledelsen trodde Forsvaret eide området»

Forsvarsledelsen hadde ikke sett på lokale leie— avtaler før den førte forsvarsstudien i pennen, hevder hovedtillitsvalgt i Madlaleiren.