Mister over en tredel av konstablene i høst

Avgangen i høst er dramatisk, men Henry Tendenes er optimist og tror at unge politifolk vil søke seg til Egersund og Dalane.