• STEIN: Det visuelle inntrykket kan bli overveldende grått.

Hvor skal folk møtes?