Streiken blir vrien for foreldre til 7600 barn

Lina Persson (7) synes det er helt greit med en skolestreik. Like greit er det ikke for foreldrene.