• Jan Tore Glenjen

Stavanger og omegn på seks språk

En fersk guidebok med Stavanger som utgangspunkt, ser ut til å bli en suksess. Men fødselen var trang.