Brenner for bortgjemt idyll

Stavanger Botaniske hage på Ullandhaug har mange venner, men kunne hatt atskillig mer besøk. Erling A. Gjein er stolt av hagen, men ønsker seg større kommunalt engasjement.