• Pål Christensen

Her vil Hå kommune fylla stein

Dei bur i ei av Jærens få idylliske viker, Bekkjarvika i Sirevåg. At kommunen vil dumpa vika full av stein, kan dei knapt tru.