- Skilting flytter bare problemet

Sandnes kommune vil sette opp forbudsskilt ved barnehagen.