• De svært triste statistikkene i overgrepssaker er dårlig almennprevensjon, mener Kroken. (Foto: Eivind Aarre)

– Bruk mer penger på overgrepssaker