Ingen jubel for navneskifte

Ordførere i Sør-Rogaland jubler ikke akkurat over forslaget om å ta bort Stavanger i navnet på avisen, og kalle den Aftenbladet.