Tastaravner kan forsvinne

Natteravnene på Tasta står i ferd med å legge seg selv ned. Ingen vil sitte i styret.