Forbudt med nye hytter over 80 kvadratmeter

Framtidens hytter i Sandnes skal ikke være over 80 kvadratmeter. Ligger de innenfor 100-meters belte i strandsonen, skal størrelsen ikke overskride 60 kvadrat.