• Johannes Thorsen

Med linoleum og sjøstøvler som topp-pakning

De fire Stavanger-ungdommene i «Sjøgutt» styrte omtrent rett vest fra Håstein, og regnet selvsagt med å oppdage Skottland rett forut. Derfor ble de ikke så rent lite skjelvne — da de, etter tre døgn i Nordsjøen en julidag i 1941, oppdaget land aktenom tvers på babord.