Krasjet bilen - tok et par øl

Nå må Stavanger-mannen forklare seg for politiet.