• Knut S. Vindfallet

IVAR og Lyse dobler på Forus

Et nytt varmegjenvinningsanlegg på Forus skal ta imot avfall som blir til overs når deponier legges ned.