• Jonas Haarr Friestad

Gripende debut av bishop Ernst

Da biskop Ernst Baasland for første gang konfirmerte noen, skjedde det på engelsk i Stavanger.