• Jon Ingemundsen

Rogaland tviler på forsvarssjefen

Fylkeskommunen og kommuner på Nord-Jæren stoler ikke på regnestykkene for flytting av baser og leire som presenteres i forsvarssjefens forsvarsstudie 07.