Aksnes kan stå for hogg

Eit bittert brot under siste budsjettbehandling, kan få innverknad på kven som blir ny Gjesdal-ordførar.