Tester røykrensing ute

Miljøteknologiselskapet APP får ikke napp hos norske myndigheter. Nå vil selskapet gjøre fullskala testing av røykrensere for boliger i Danmark eller Tyskland.