Politikere med mange hatter kan havne i dobbeltroller

Professor i offentlig rett, Eivind Smith, frykter et demokratisk underskudd som følge av at stadig flere offentlig eide virksomheter blir aksjeselskaper.