Frp vinner skolevalgene - KrF og Høyre taper

De første resultatene fra skolevalgene tyder på atFremskrittspartiet og Senterpartiet får stor framgang ved åretskommune— og fylkestingsvalg - og at Kristelig Folkeparti og Høyreblir valgets tapere.