Samba hos Sevland

En delegasjon på nærmere 40 personer fra næringsliv og politikk i Rio de Janeiro besøker i disse dager Stavanger for å lære mer om oljeindustrien.