- Skolene bedre enn sitt rykte

En undersøkelse av 32 skoler og barnehager i 12 kommuner i Rogalandviser at barnas arbeidsmiljø er bedre enn det som gjenspeiles ipolitiske debatter og i opinionen.