Hull i smittevernet på SiR

Fylkeslegen mener at SiR ikke følger smittevernloven. Sykehuset mangler både kvalifisert smittevernlege og datasystem for infeksjonskontroll.